Нашите Услуги

На своите клиенти им гарантираме услуга со висок квалитет со почитување на правилата за квалитет во обезбедувањето на услугите дефинирани со позитивните законски прописи и строго почитување на етичките правила.

Краток историјат

....

За нас | За компанијата

ИАСС, здружение за истражување, анализа, стандардизација и сертификација

Во 2019 е оформен регистар на компании кои го потврдиле нивното работење согласно еден или двата стандардни кои засега ги презентира овој регистрар

- Стандард за квалитет IASS:2019-2021
- Стандард за општествена одговорност IASS Res.C: 2020-20200

..засега, над 3.000 компании земаат учество во регистрарот на сертифицирани компании а нивното присуство е верифицирано со дигитален баркод кој го поседуваат и кој имаат право да го истакнуваат на јавни места.

Идеата е да се сегметира пазарот на производи и услуги во Македонија по теркот на европските и светски пазари како би се сертифицирале компаниите кои нудат квалитет т.е квалитет производно/услужната понуда.
Со стекнување на овој тип на сертификат ќе се намали хаотичноста на пазарната понуда со што сертифицираните компании би добиле зголемена продажба а корисниците (купувачите) би добиле поголема доверба во производите/услугите кои ги купуваат.
 
Нашиот тим се состои од професионални и независни аналитичари и анкетари кои со голема прецизност ќе ја извршат неопходната анализа и проценка пред издавање на сертификатот.
 
Нашата компанија работи повеќе од 10 години во Македонија во полето на маркетинг, интернет маркетинг, анализи и истражувања.

Со нашето долгогодишно работење ја имаме стекнато довербата на над 5.000 компании од Македонија низ различните активности и услуги кои ги нудиме.

ВАШИОТ УСПЕХ Е НАША ЦЕЛ

 

 

osnovaci