Во овој период од 10 дена, Ве молиме очекувајте “таен купувач/заинтересиран” на лице место кај Вас или со прашања по телефон.