Животна средина IASS Env.C 2021-2023

Contacts with Latin Names

Contacts with Cyrillic Names

Г

ГАТЕКС ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Тале Христов Бр.8

7500 Прилеп, Македонија

m: +389 70 356 910

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГЕМА-ПЛАСТ СЛОБОДАН ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.СТРАШО ПИНЏУР бр.51

1422 Росоман, Македонија

m: +389 75 967 743

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул. Анкарска Бр.33

1000, Скопје, Македонија

t: +389 2 3052223

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГЛЕЧЕР ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул. 206 бб, Населба Карпош

1300 Куманово, Македонија

t: +389 31 412 809

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГЛОБАЛ КОНСТРАКШН ЛН ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Димо Гавровски Кара 29-а

1200 Тетово, Македонија

m: +389 71 319 025

ГОНИ ЉИНУКС ДООЕЛ Скопје

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Булевар Македонско косовска бригада 44/5

1000 Скопје, Македонија

m: 389 071 823823

ГО-ПЛАСТ КАРАМАН ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.РУДАРСКА 8/2-2

2304 Македонска Каменица, Македонија

m: +389 784 34 988

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГОР-МАР 2013 ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН ББ

m: 389 075 296 170

ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО - КАВАДАРЦИ

ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО - КАВАДАРЦИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.8-ми Септември Бр.7

1430 Кавадарци, Македонија

t: +389 43 411 725

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГРАНД АУТО ДООЕЛ Скопје

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ул.Босна и Херцеговина бр.1

1000 Скопје, Македонија

m: 070 366 546

ГРАНИТ ИНГ ГРУП

ГРАНИТ ИНГ ГРУП

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.103 ББ - БОГОВИЊЕ

1200 Тетово, Македонија

t: +389 72 273 357

m: +389 71 354 008

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://graniting.com/

ГРАФИХ-ТРАДЕ ДОО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

с.Градец

1230 Гостивар, Македонија

m: +389 075 271 066

ГРИН ЦЕНТАР ГИЛИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Гоце Делчев Бр. 14

1230 Гостивар, Македонија

m: 389 42 222 600

ГРУПАЦИЈА БОГДАНОВСКИ ДООЕЛ

ГРУПАЦИЈА БОГДАНОВСКИ ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Мариовска Бр.28

1000 Скопје, Македонија

t: +389 2 2734 716

m: +389 75 467 217

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГТ КОМПАНИ ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Широк Сокак бр.55

7000 Битола, Македонија

m: +389 76 432 880

Гушев маркет

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Сава Михајлов 15

1480 Гевгелија, Македонија

t: +389 70 218 452