Животна средина IASS Env.C 2021-2023

Contacts with Latin Names

Contacts with Cyrillic Names

Ј

Јан-бор компани

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ресавска 49

1430 Кавадарци, Македонија

t: +389 43 420 550

ЈЗУ Здравствен дом,, Неготино,, - Неготино

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Вељко Влаховиќ Бр.9

1440 Неготино, Македонија

m: +389 70 394 213

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Амди Леши бр.51

1250 Дебар, Македонија

m: +389 076 361 100

ЈЗУ Специјализирана болница за белодробни заболувања и ТБЦ-Лешок

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул. 101 б.б. с.Лешок

1224 Лешок, Македонија

m: +389 70 209 797

ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на респираторни заболувања - Отешево

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Отешево б.б.

7319 Отешево , Македонија

m: +389 76 479 027

ЈКП БРЕГАЛНИЦА ДЕЛЧЕВО

ЈКП БРЕГАЛНИЦА ДЕЛЧЕВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Методија Митевски Брицо Бр.36

2320 Делчево, Македонија

t: +389 33 411 254

m: +389 71 343 108

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.jkpbregalnica.mk/

ЈКП ВРАПЧИШТЕ с.Врапчиште

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

с.Врапчиште

1238 Врапчиште, Македонија

m: +389 75 318 009

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈКП ГАЗИ БАБА - 2007 СКОПЈЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Благоја Стефковски Бр.6

1000 Скопје, Македонија

t: +389 2 3224 801

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈКПД ДЕБРЦА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

с.Белчишта

6340 Дебрца, Македонија

t: +389 46 286 887

m: +389 75 701 800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈКП ДЕРВЕН

ЈКП ДЕРВЕН

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Вардарска бб

1400 Велес, Македонија

t: +389 43 231 011

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://jkpsvetinikole.com.mk/

ЈКП ,,КЛЕПА''-ГРАДСКО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.„Александар Македонски“ 70, (Маршал Тито), с.Градско

1420 Градско, Македонија

m: +389 71 833 901

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈКП КОМУНАЛЕЦ ПРИЛЕП

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ул,, Питу Гули", бр 2А.

7500 Прилеп, Македонија

t: +389 48 428 992

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“-МОГИЛА

ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“-МОГИЛА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

с.Могила

7216 Могила , Македонија

m: 047 296466

ЈКП ПЕТРОВЕЦ - ПЕТРОВЕЦ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.1 бб Петровец

1000 Скопје, Македонија

t: +389 2 6111 635

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈКП ТETOВО, ТЕТОВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ул.120 бб

1200 Тетово, Р.Македонија

t: 044 331 167

ЈКП ШАРИ-С.БОГОВИЊЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

с.Боговиње

1200 Тетово Р.Македонија

m: +389 72 715 599

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈОУДГ 8-МИ МАРТ СТРУГА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Наум Наумовски Борче бб

6330 Струга, Македонија

t: +389 46 522 106

ЈОУДГ АЦО КАРАМАНОВ - Радовиш

ЈОУДГ АЦО КАРАМАНОВ - Радовиш

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Ацо Караманов Бр.54

2420 Радовиш, Македонија

t: +389 32 635 149

m: +389 70 357 805

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈОУДГ БРЕШИА-ДЕБАР

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

8-МИ СЕПТЕМВРИ ББ/-

1250 Дебар , Македонија

t: 046 831004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈОУДГ ГОНЧА ТУФА КРУШЕВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ул.“8-ми септември“ бб

7550 Крушево, Македонија

t: +389 48 477 805

m: +389 78 967 739

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈОУДГ ДЕТСКА РАДОСТ-СТРУМИЦА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

МЛАДИНСКА 1

2400 Струмица Р.Македонија

m: 075 310 252

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА - ЈЕГУНОВЦЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.101 Бр.3 Јегуновце

1200 Тетово, Македонија

m: +389 71 364 812

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈОУДГ МАЈСКИ ЦВЕТ-БИТОЛА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ул.”Смилевски Конгрес” б.б.

7000 Битола, Македонија

t: 047/251-106

ЈОУДГ НАША ИДНИНА ПРИЛЕП

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Бидимаж б.б.

7500, Прилеп, Македонија

t: +389 48 424076

m: +389 75 235684

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈОУДГ РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ-КОРЧАГИН СКОПЈЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

бул.Кочо Рацин бр. 24

1000 Скопје, Македонија

t: 02 3215959

ЈОУДГ РАСПЕАНА МЛАДОСТ-КАРПОШ СКОПЈЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул. Руѓер Бошковиќ Бр.6

1000 Скопје, Р.Македонија

t: 02 3068 781

m: +389 70/398-920

ЈОУДГ РАХИЛКА ГОНЕВА СВЕТИ НИКОЛЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.КОЧО РАЦИН 41

Свети Николе, Македонија

t: 078/376-438

ЈОУДГ СРНИЧКА -СКОПЈЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Бул.Јане Сандански бр.29а

1000 Скопје, Македонија

m: +389 72 247 508

ЈОУ ДОМ НА КУЛТУРА МАКЕДОНИЈА - ГЕВГЕЛИЈА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул. Димитар Влахов бб

1480 Гевгелија, Македонија

m: 389 34 212 011

ЈОУ ДОМ НА КУЛТУРАТА 25 ТИ МАЈ ВАЛАНДОВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.6-ти Ноември 41

t: +389 070 391049

ЈП БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА 1

6000 Охрид, Македонија

t: +389 46 231 535

ЈП БОШАВА - Демир Капија

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Јане Сандански бб

1442 Демир Капија, Македонија

m: +389 70 266 629

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈП ГРАДСКИ ПАРКИНГ И ЗЕЛЕНИЛО ГОСТИВАР

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Светозар Пепоски бр. 59

1230 Гостивар, Македонија

m: +389 75 200 907

ЈП ГРАДСКИ ПАРКИНГ ТЕТОВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.120 б.б.

1200 Тетово, Македонија

m: +389 78 384 603

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА СКОПЈЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА IASS Env.C 2023-2025

Ул Населено место без уличен систем Батинци, Студеничани, п. фах 34

1000 Скопје, Македонија

t: 02 2722400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈП ИСАР - ШТИП

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Генерал Михајло Апостолки Бр.37

2000 Штип, Македонија

t: +389 32 391 125

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈПКДИ КРАТОВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Маршал Тито бр.1

1360 Кратово, Македонија

t: +389 31 488 074

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈПКД МАВРОВО - МАВРОВИ АНОВИ

ЈПКД МАВРОВО - МАВРОВИ АНОВИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Маврови Анови

1256 Маврови Анови, Македонија

t: +389 42 489 016

m: +389 78 330 999

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈПКД ОГРАЖДЕН

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

с.Иловица

2400 Струмица, Македонија

m: 034-372-220

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈПКД РОСОМАН, РОСОМАН

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул Гоце Делчев 1, Росоман

Росоман,1422

m: 076-280-426

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈПКД ТОПОЛКА ЧАШКА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Илинденска 5 Чашка

1400, Велес, Македонија

t: +389 43210818

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈП КОМУНАЛЕН СЕРВИС - ВАЛАНДОВО

ЈП КОМУНАЛЕН СЕРВИС - ВАЛАНДОВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Ленинова Бр.1

2640 Валандово, Македонија

t: +389 34 381 538

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.ksv.mk/

Ј.П.КОМУНАЛЕЦ БИТОЛА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.16-та Б.Б

7000 Битола, Македонија

t: +389 47 207 400

ЈП КОМУНАЛЕЦ -Гостивар

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Светозар Пепоски Бр.59

1230 Гостивар, Македонија

t: +389 42 213 580

m: +389 70 314 942

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈП КОМУНАЛЕЦ НЕГОТИНО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Маршал Тито Бр.49

1440 Неготино, Македонија

t: +389 43 361-711

ЈП Комунална чистота Богданци

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Маршал Тито 64

Богданци, Македонија

m: +389 78 403 535

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈП Комунално Струга

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ул. Маршал тито бб

6330 Струга, Македонија

m: +389 76 468 963

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО

ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Маршал Тито бб

2330 Берово, Македонија

t: +389 33 471 155

m: +389 75 472 884

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://jpkrusluga-berovo.com.mk/

ЈП ЛАКАВИЦА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

с.Конче

2424 c. Kонче, Македонија

m: +389 75496018

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈП НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ

ЈП НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Бул. Гоце Делчев бр.18

1000 Скопје, Република Северна Македонија

t: +3892 3297 100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ-СКОПЈЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Перо Наков бр. 128

1000 Скопје, Македонија

m: +389 70 367 438

ЈП ПАЗАРИ - БИТОЛА

ЈП ПАЗАРИ - БИТОЛА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Коле Неделковски бр.1

7000 Битола, Македонија

t: +389 47 237 416

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://jppazari.mk/jp/

ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Маршал Тито Бр.2

1430 Кавадарци, Македонија

m: +389 75 239 278

Ј.П. ПЛАВАЈА ПО РАДОВИШ

Ј.П. ПЛАВАЈА ПО РАДОВИШ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Свети Спасо Радовишки бр.32

2420 Радовиш, Македонија

t: +389 32 635 323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://plavaja.com.mk/

ЈП ХИГИЕНА ЛАБУНИШТА СТРУГА

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

С.ЛАБУНИШТА

6336 Струга , Македонија

m: 075/276-994

ЈУГО ДРВО ШПЕД ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.425 Бр.50

1300 Куманово, Македонија

t: +389 70 877685

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈУГО-СТИЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

с.Николиќ

1487 Стар Дојран, Македонија

t: +38978 392 459

ЈУДГ ДЕТСКА РАДОСТ - ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ

ЈУДГ ДЕТСКА РАДОСТ - ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Бапчор Бр.2

1000 Скопје, Македонија

t: +389 2 3173 663

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈУДГ ОЦ КОЧО РАЦИН

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Козара Бр.26А

1000 Скопје, Македонија

t: +389 2 3178 789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈУДГЦО 13-ТИ НОЕМВРИ - Скопје

ЈУДГЦО 13-ТИ НОЕМВРИ - Скопје

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Никола Тримпаре Бр.17а

1000 Скопје, Македонија

t: +389 2 3163 865

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.13noemvri.mk/

Ј.У.Н.П.Пелистер Битола

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Виенска бр.14

7000 Битола, Македонија

m: +389 75 350 203

ЈУ-СМ ДООЕЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.101 бб

1200 Тетово, Македонија

m: +389 71 224 655

ЈУ Центар за образование на возрасните-Скопје

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул. Димитрија Чуповрски Бр.13

1000 Скопје, Македонија

t: +389 02 322 0808

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ул.Гоце Делчев бб

1360 Кратово, Македонија

t: +389 31 482 545

m: +389 76 493 280

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.