Нашите Услуги

На своите клиенти им гарантираме услуга со висок квалитет со почитување на правилата за квалитет во обезбедувањето на услугите дефинирани со позитивните законски прописи и строго почитување на етичките правила.

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

Краток историјат

....

За нас | За компанијата

ИАСС, здружение за истражување, анализа, стандардизација и сертификација

Во 2019 е оформен регистар на компании кои го потврдиле нивното работење согласно еден или двата стандардни кои засега ги презентира овој регистрар

- Стандард за квалитет IASS:2019-2021
- Стандард за општествена одговорност IASS Res.C: 2020-20200

..засега, над 3.000 компании земаат учество во регистрарот на сертифицирани компании а нивното присуство е верифицирано со дигитален баркод кој го поседуваат и кој имаат право да го истакнуваат на јавни места.

Идеата е да се сегметира пазарот на производи и услуги во Македонија по теркот на европските и светски пазари како би се сертифицирале компаниите кои нудат квалитет т.е квалитет производно/услужната понуда.
Со стекнување на овој тип на сертификат ќе се намали хаотичноста на пазарната понуда со што сертифицираните компании би добиле зголемена продажба а корисниците (купувачите) би добиле поголема доверба во производите/услугите кои ги купуваат.
 
Нашиот тим се состои од професионални и независни аналитичари и анкетари кои со голема прецизност ќе ја извршат неопходната анализа и проценка пред издавање на сертификатот.
 
Нашата компанија работи повеќе од 10 години во Македонија во полето на маркетинг, интернет маркетинг, анализи и истражувања.

Со нашето долгогодишно работење ја имаме стекнато довербата на над 5.000 компании од Македонија низ различните активности и услуги кои ги нудиме.

ВАШИОТ УСПЕХ Е НАША ЦЕЛ

 

 

osnovaci