Компанијата ЕЛКОМ ГРУП го издава “А Сертификат за квалитет” по претходно извршена анализа

3 December 2018, 1:41 pm

Компанијата ЕЛКОМ ГРУП го издава “А Сертификат за квалитет” по претходно извршена анализа на производите/услугите кои ги нудите како и по анализа на пред-продажниот и пост-продажниот кориснички ориоентиран пристап.

Идеата е да се сегметира пазарот на производи и услуги во Македонија по теркот на европските и светски пазари како би се сертифицирале компаниите кои нудат квалитет т.е квалитет производно/услужната понуда.
Со стекнување на овој тип на сертификат ќе се намали хаотичноста на пазарната понуда со што сертифицираните компании би добиле зголемена продажба а корисниците (купувачите) би добиле поголема доверба во производите/услугите кои ги купуваат.
 
Нашиот тим се состои од професионални и независни аналитичари и анкетари кои со голема прецизност ќе ја извршат неопходната анализа и проценка пред издавање на сертификатот.
 
Нашата компанија работи повеќе од 10 години во Македонија во полето на маркетинг, интернет маркетинг, анализи и истражувања.

Со нашето долгогодишно работење ја имаме стекнато довербата на над 5.000 компании од Македонија низ различните активности и услуги кои ги нудиме.